Copyright Ter Halle B.V.

 

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan

de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy.

 

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Ter Halle B.V. is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden

of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

 

De foto's op de site mogen niet gebruikt worden voor zakelijke doeleinden.


..